Audyty wewnętrzne / audyty dostawców

audit2
Głównym zadaniem procesu audytu jest sprawdzenie zgodności działań w zakresie jakości z zaplanowanym w systemie sposobem postępowania oraz określenie efektywności i skuteczności systemu zarządzania jakością oraz zgodnością z normą.

Procedura obejmuje swoim zakresem audyty wewnętrzne we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa mających wpływ na jakość wyrobu.

Audyty wewnętrzne obejmują swoim zakresem cały obszar firmy. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych odbywa się w oparciu o określony roczny plan audytów, który zawiera terminy realizacji audytów oraz wykaz koniecznych czynności w tym zakresie.
 

W ramach audytu wewnętrznego oferujemy w szczególności działania:
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego według planu audytu oraz Karty Audytu Wewnętrznego, a także propozycje jego weryfikacji w trakcie realizacji.
 • Identyfikację obszarów ryzyka, która ma na celu wskazanie obszarów działania jednostki narażonych na największe ryzyko. Ocena obszarów ryzyka dokonana jest na potrzeby opracowania planu rocznego.
 • Opracowanie analizy ryzyka zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie audytu.
 • Opracowanie planu audytu wewnętrznego na konretny rok.
 • Opracowanie planu konretnych zadań i działań audytowych wraz z harmonogramem ich wykonania.
 • Przeprowadzenie zaplanowanych audytów wewnętrznych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 • Sporządzenie raportów z przeprowadzonych poszczególnych działań audytowych zaraz po zakończeniu audytu z danego obszaru oraz wydanie obiektywnej oceny w trybie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie audytu wewnętrznego.
 • Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 • Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonanie czynności, które prowadzą do sprawdzenia, wdrożenia zaleceń audytu oraz sporządzania informacji z tych czynności.
 • Czynności doradcze, które uzgodnione z kierownikiem jednostki mają na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, a także jego jednostek organizacyjnych.
 • Udzielanie wyjaśnień i interpretacji w zakresie audytu wewnętrznego.
 

Audyt dostawcy

Jednym z kluczowych elementów produkcji wyrobów i procesu sprzedaży jest zapewnienie dobrych jakościowo i terminowych dostaw surowców lub/i produktów od dostawców. Szczególnie jest to ważne przy realizacji produkcji liniowej i sprzedaży detalicznej. Nietrafny dobór dostawcy może doprowadzić do poważnych strat wizerunkowych,  finansowych a nawet bankructwa. Audyt dostawcy  polega na pełnym audycie całego procesu produkcji lub dostawy, stosowanych procedur, używanych materiałów, wykorzystanych technologii i kompetencji zatrudnionych pracowników.

Rodzaje audytów
 1. Audyt nowego dostawcy
 2. Audyt przeprowadzony w celu określenia zgodności z posiadanym lub deklarowanym systemem
  (np. ISO 9001, itp.)
 3. Audyt istniejącego dostawcy
  Audyt u istniejącego dostawcy przeprowadzany w celu oceny  czy spełniane są przez niego techniczne i jakościowe wymagania zawarte w umowie/kontrakcie (ważny, gdy następuje zmiana surowców do produkcji lub rodzaju usługi).
 

Najczęstsze cele audytu
 • określenie poziomu spełnienia przez dostawcę wymagań stawioanych przez odbiorcę w zakresie stosowania procedur i przestrzegania przepisów  prawnych;
 • kwalifikacja dostawcy;
 • niezależna cykliczna ocena dostawcy.
Korzyści z audytu
 • pełna informacja o poziomie wypełniania i przestrzegania przez dostawcę określonych wymagań jakościowych, technicznych i prawnych;
 • określenie punktów wymagających doskonalenia,  wynikających z przyjętych standardów lub wymagań prawnych;
 • niezależna i obiektywna ocena dostawcy.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045
lub jeśli wolisz pisać...

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.