Dotacje dla rolnictwa

W latach 2014-2020, ponad 42 mld € do wykorzystania

zboze
W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska będzie miała do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020 jest w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego budżetu. Blisko 20 % środków z nowego PROW ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi.
Innym zadaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych obszarów.
 

Zakres nowego PROW jest podobny PROW 2007- 2013. Jest teraz mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość skorzystania równolegle z różnych "poddziałań". Przewidziano 25 form wsparcia, w tym kontynuację pomocy z poprzednich lat.

Najwięcej pieniędzy będzie można dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą - wsparcie wyniesie do 500 tys. zł, a  na pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.
Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą  mogli liczyć na "premie" na start - wynoszące 100 tys. zł, ale teraz  wypłata nastąpi  w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków - pozostałe 20 proc.

Zupełnie nowym wsparciem w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Będą one mogły dostać 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości, a kiedy zwiększą swoją rentowność będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW.

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki "Aktualności" - tam znajdują się informacje o aktualnych naborach!


OFERUJEMY POMOC W POZYSKANIU DOFINANSOWANIA!

W ramach współpracy oferujemy:
  • pomoc w ukierunkowaniu projektu tak by wpisywał się w cele polityki europejskiej
  • dobieramy odpowiedni konkurs
  • pomagamy w przygotowaniu harmonogramu oraz budżetu
  • piszemy wniosek oraz przygotowujemy dokumentację konkursową
  • pomagamy rozliczyć dotację
  • uczestniczymy w kontrolach naszych projektów.
 

Przed rozpoczęciem współpracy, wspólnie oceniamy czy Twój projekt ma szansę na uzyskanie dofinansowania. Jeśli tak jest – umawiamy się na spotkanie. Na spotkaniu ustalamy warunki współpracy.


Ile to kosztuje?
Cena ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielkości gospodarstwa, rodzaju i wartości projektu, a także nakładu pracy przy opracowywaniu wniosku.

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045