Wpisy archiwalne

Modernizacja gospodarstw rolnych - NABÓR! 31.03-29.04

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.Na jakie operacje może być przyznana pomoc?

Pomoc może być przyznana na operację zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze

- rozwój produkcji prosiąt, zwanym obszarem A

- rozwój produkcji mleka krowiego, zwanym  obszarem B

- rozwój produkcji bydła mięsnego, zwanym dalej obszarem C

- związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą  jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, zwanym dalej obszarem d
Koszty kwalifikowane

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty

1)budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

2) zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku;

3) zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;

4) budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;

5)ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej „kosztami ogólnymi”.


Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj:
- przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
   a) kosztorysów
   b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
   c) operatów wodnoprawnych
   d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko
   e) dokumentacji geologicznej i hydrologicznej
   f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości
   g) projektów technologicznych
- sprawowania nadzoru inwestorskiego
- związane z kierowaniem robotami budowlanymi
- opłat za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności


Kwota dofinansowania
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie:zapraszmy do kontaktu
 i współpracy przy wnioskach!
 

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045
lub jeśli wolisz pisać...

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.