Wpisy archiwalne

Nowe mikroprzedsiębiorstwa - POMORSKIE

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa.


NABÓR:
od 18.02.2016 do 10.03.2016

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 
  2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
  3. IOB, 
  4. instytucje pomocy i integracji społecznej, 
  5. instytucje rynku pracy, 
  6. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 
  7. przedsiębiorcy, 
  8. organizacje pozarządowe, 
  9. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów: 

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a) wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.:

b) wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,

c) wsparcie pomostowe obejmujące m.in.:

FINANSE
MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTUZe środków EFS - 85%, krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 5%

NIE WIESZ JAK NAPISAĆ WNIOSEK?
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS!
Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045
lub jeśli wolisz pisać...

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.