Wpisy archiwalne

Jednorazowe środki dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej – Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży poinformował, że osoby bezrobotne zainteresowane jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie ww. środków w terminie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 26 października 2015 r.

Jednak w pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski osób spełniających założenia projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (I)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, skierowanego do osób w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), spełniających łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osób :

  1. bez pracy, tj. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży, jako bezrobotne - dla których został ustalony I lub II profil pomocy;
  2. które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  3. które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz które w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych.


Pierwszeństwo udziału w ww. projekcie będą miały osoby :
  1. długotrwale bezrobotne (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
  2. -niepełnosprawne.
Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży


POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY NAPISANIU WNIOSKU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
 

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045
lub jeśli wolisz pisać...

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.