Wpisy archiwalne

NABÓR WNIOSKÓW - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ogłosiło nabór wniosków w ramach P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich)

Termin składania wniosków: od dnia 21.05.2019 do dnia 7.06.2019 godz. 15.30

Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, a nie data stempla pocztowego.

Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę z tym że – w przypadku wnioskodawcy spełniającego warunki określone w § 4 ust. 2 Rozporządzenia MGMiŻŚ, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435, Dz. U. z 2018 r. poz. 1503)  – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.”

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1.373.367,00 zł.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1)     Podstawowe:

a)     Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,

b)     Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,

c)     Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,

d)     Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,

e)     Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,

f)      Czas realizacji operacji – max 2 pkt,

2)     Strategiczne:

a)       Innowacyjność – max 2 pkt,

b)      Wykorzystanie lokalnych zasobów – max 1 pkt,

c)       Rodzaj wnioskodawcy – max 5 pkt,

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej: www.7ryb.pl


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045
lub jeśli wolisz pisać...

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.